Werkgroepen & werven

Werkgroepen

Infrastructuur

schl

De school is gehuisvest in een pracht van een gebouw dat van 1910 tot 1911 werd gebouwd in opdracht van het Leuvense stadsbestuur. Een groot gedeelte ervan is beschermd als monument.  Een aantal zeer noodzakelijke restauratiewerken (vervangen van ramen en herstellen van dakgoten en dakgebinte) werden reeds afgerond. 

Het herstellen van daken schoolgebouw en conciërgewoning, metselwerk schoolgebouw, verven hal en nieuwe zoldertrap) zal worden aangevat van zodra een aantal administratieve procedures is afgerond.

Verder installeerde Scholengroep 11, waarvan de school deel uitmaakt centrale verwarming. Ook de verlichting werd vernieuwd, de klassen aan de zuidkant en de leraarskamer kregen nieuwe aflopen voor de Iavabo’s en het dak van de fietsenstalling werd vernieuwd. Er kwamen geluidspanelen in de kleine hal en de Appeltuin kreeg een nieuwe appeltjespoort. Het kleine Appel-poortje werd gefinancierd door onze VZW Appeltuin.

De klussenploeg van de Appeltuin voerde ook een hele rits veiligheids- en verfraaiingswerken uit in de klassen en in de school (o.a. de trappen en balustrades van de klaspodia, isolatie van de zoldervloer, klaptafels in de kleine hal, wand in het secretariaat, renovatie van de keuken). In de vluchtweg bij de keuken en in de grote hal plaatste Wonen en Werken mooie wandkasten.

De werkgroep houdt zich op dit moment bezig met het verder plannen van wandkasten op de gaanderij en hoopt in de toekomst de plannen voor de zolder concreet te kunnen maken.

omschrijving takenpakket

  • Acties ondernemen voor de verbetering van de staat van de schoolinfrastructuur: aandacht voor veiligheid, goede werking, energie, verfraaiing,
  • Samenwerken met Scholengroep 11 en haar werkmannen, Erwin (klussenman van de school), de klussenploeg van de ouders, aannemers die in opdracht van de Appeltuin werken, Monumentenzorg, Brandweer Leuven,
  • Waken over de financiële enveloppe.

samenstelling : An Kolenberg,  Erwin Reynders, Wout Vanreusel

Contact: coordinatie@appeltuin.be

Financiën

De werkgroep financiën (FICO in de Appeltuin-mond) beheert het budget van de vzw De Appeltuin. Dit budget komt voornamelijk van de oudergiften. Het laat de school toe om extra activiteiten te organiseren, die zo eigen zijn aan De Appeltuin. Het zwemmen voor kleuters, de kampen voor kleuters, de ateliers, de opendeurdag, het vernieuwen van het documentatiecentrum, de vrijwilligers die de klassen ondersteunen, het sociaal fonds, de extra zorg-uren in de klassen: al deze fijne dingen worden mogelijk dankzij de oudergiften.

De FICO maakt een begroting op (een inschatting van welke uitgaven er jaarlijks zullen zijn), ze zorgt ervoor dat de oudergiften worden verzameld, ze betaalt facturen of onkostennota’s en houdt het budget als een goede huismoeder in de gaten.

Vier keer per jaar komt deze enthousiaste groep samen. Vandaag vormen An, Vicky, Vera, Kris (leerkracht oudste kleuters), Klaar (mama van Finn en Han) en Katleen  de werkgroep. We zoeken nog een enthousiaste ouder om de oudergiften te verzamelen, een afgebakende taak tussen januari en maart.
Ben je geïnteresseerd? Laat iets weten aan An of Klaar. Het zou je verbazen, maar saai is het echt nooit, in de FICO groep.

Contact: klaar_vanhoeymissen@hotmail.com

Inschrijvingen en onthaal

pple

Bij de werkgroep inschrijvingen geven we informatie door aan mensen die geïnteresseerd zijn om hun kind in te schrijven op onze school.

We behouden het overzicht op de vrije plaatsen en we organiseren jaarlijks een infoavond en twee kijkdagen.

Contact: coordinatie@appeltuin.be

Diversiteit

mc

Deze bedoeling van deze werkgroep: iedereen in de school mogelijkheden bieden en nieuwe werelden ontdekken in alle diversiteit.

We zijn allemaal in onze school anders: in zijn, cultuur, levensbeschouwing, waarden in het leven, verwachtingen, gender, toekomstperspectieven, opvoedingsideeën, generatiebeleving……

Een ding is zeker : we willen allemaal het beste voor onze kinderen en de best mogelijke opvoedingsmethode bieden om hen te laten groeien in een steeds veranderende maatschappij.

Vanuit de freinetgedachte bieden we enkele dingen aan:  communicatie en vertalingen, Boemerang (spelotheek), alle registers opentrekken om iedereen te kunnen betrekken,  mogelijkheden onderzoeken om met verscheidenheid om te gaan……

Iedereen die zich geroepen voelt om in dit idee mee te werken is welkom.

Van praktische uitwerking en logistieke ondersteuning tot vertalingswerk en nieuwe ideeën aanbrengen en mee realiseren……..  verbondenheid en samen denken en doen is belangrijk :).

Contact: joanna.desmedt58@gmail.com

Pedagogie

ped

De werkgroep pedagogie ondersteunt de schoolwerking op allerlei manieren:

Inhoudelijk
Door het overleg met de klasouders, als waarnemer bij de groepsverdeling en door het organiseren van de eindevaluaties van de klassen op het einde van het schooljaar.

Informatief
Door de jaarlijkse infoavond over de middelbare scholen en een praatcafé voor ouders (bijvoorbeeld over Mediawijsheid).

Ludiek
Door een verrassing op de Dag van de Leerkracht, workshops voor de leerlingen in de Week tegen pesten en ander leuks.

Extra ouders zeker welkom omdat de taken zo divers zijn!
Werkgroepleden: Irene, Maria, Hanna en Maya

Contact: maya_leclercq@yahoo.com

Communicatie

cc

De werkgroep communicatie bestaat vandaag uit gedreven redacteurs die je wekelijks verblijden met ons Briefke. Hierin kan je het reilen en zeilen volgen van onze kinderen, de leerkrachten, Kinderkuren en de werkgroepen/werven. Tevens is dit ons belangrijkste kanaal om warme oproepen te doen om samen school te maken: hebben we een poortjeswachter nodig, 

personen met groene vingers om onze tuin onder handen te nemen, begeleiders voor het zwemmen, de wekelijkse poetslijst, …
Daarnaast vind je hierin ook de verslagen van de schoolraden en  de bestuursverslagen, allemaal opgefleurd met foto’s en video’s vanuit de Appeltuin 
 
Vanuit deze werkgroep kunnen er uiteraard nog andere initiatieven ontstaan om de communicatie te verbeteren! Als je zin hebt om je schrijverstalent, je audiovisuele vaardigheden of je artistiek talent ten dienste te stellen van onze schoolgemeenschap aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar briefke@appeltuin.be. Leen, Bas, Matthias, Nora, Vicky, Eline of Wout zullen je met plezier de weg wijzen!

Contact: briefke@appeltuin.be

Werven

Naast de vaste werkgroepen, zijn er ook steeds tijdelijke ‘werven’ waarbij ouders en leerkrachten samen een initiatief op touw zetten. Zo is deze website het resultaat van een werf, de voorbereiding van onze jaarlijkse opendeurdag, het opzetten van allerlei initiatieven tvv van ons sociaal fonds, enz.