SAMEN SCHOOL MAKEN

In de Appeltuin maken ouders, kinderen en leerkrachten samen beleid. Dit is een maatschappelijke keuze. Het loont de moeite om gezamenlijk het reilen en zeilen van de school te blijven bepalen. Alle belangrijke beslissingen worden genomen op de Algemene Vergadering met ouders en leerkrachten.

Algemene vergadering

Alle ouders en teamleden zijn automatisch lid van de VZW Appeltuin. Als lid word je 2 keer per jaar uitgenodigd voor de algemene vergadering. Dit is het hoogste bestuursorgaan van de vzw. De vzw ondersteunt de schoolwerking. Ze neemt hierbij belangrijke taken op m.b.t. de praktische organisatie en ondersteunt mee de uitvoering van het pedagogisch project. Dit gebeurt enerzijds via het bestuur en anderzijds via de  werkgroepen en de werven.

Via de algemene vergadering worden ouders betrokken bij de schoolwerking. Pedagogische en organisatorische thema’s worden er besproken, bv. ouderaangelegenheden, de koers die de school vaart, kritische opmerkingen die de oudergroep heeft. Ouders en leerkrachten komen twee keer per jaar samen voor een algemene vergadering. Het is ook de algemene vergadering van VZW Appeltuin.

Werkgroepen en werven

In De Appeltuin zijn diverse werkgroepen actief rond praktische en inhoudelijke thema’s: website, inschrijvingen, financiën, pedagogie, communicatie, infrastructuur, opendeurdag, diversiteit, …  Ook daarin zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. 

Bestuur

Een groep ouders, de coördinator en een aantal leerkrachten vormen het bestuur van de Appeltuin.

Het bestuur …

  • draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VZW Appeltuin
  • draagt de financiële verantwoordelijkheid van de VZW Appeltuin
  • organiseert twee keer per jaar een algemene vergadering. Dit is het hoogste bestuurlijke orgaan van de vzw.
  • coördineert en stuurt de verschillende werkgroepen en werven
  • volgt de schoolontwikkeling  mee op en vervult een actieve rol in het bevragen van ouders, werkgroepen en schoolteam om dat proces duurzaam te ondersteunen

Coördinator

De Appeltuin heeft geen klassieke directie zoals de meeste andere scholen maar een coördinator. De coördinator is de administratieve eindverantwoordelijke, is lid van de leerkrachtenvergadering, van een aantal werkgroepen en zetelt in de Schoolraad GO! en het bestuur.

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur komt wekelijks samen en behandelt de lopende zaken. Het DB bestaat uit de coördinator, de leerkrachten en een ouder uit het bestuur.

Schoolraad

Schoolraad met twee kinderen uit elke klas bespreekt problemen op de speelplaats, maakt nieuwe afspraken of stelt dingen voor zoals het organiseren van een schoolpicknick of het aankopen van zandbakmateriaal.

Leerkrachtenteam.

De leerkrachten en coördinator nemen de verantwoordelijkheid om de freinetpedagogie vorm te geven in de klassen.  Samen met tal van ondersteunende krachten (administratie, opvang, poetsen, klussen, ICT, …) werken we samen aan een warme school. De uitvoering van het pedagogisch project ligt in essentie in het team. Toch zijn ook ouders rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van het schoolproject.

Leerkrachtenvergadering
Elke week komt het team bijeen na schooltijd. Tijdens deze bijeenkomsten worden de ‘lopende zaken’ besproken, bekijken we de pedagogische aanpak op school en overleggen we over de freinet-aanpak in onze school.

Inrichtende macht
De Appeltuin valt onder het GO! van de Vlaamse Gemeenschap (Gemeenschapsonderwijs)

Raad van Bestuur Scholengroep 11
De raad van bestuur van de Scholengroep is de inrichtende macht van de school. Ouders en leerkrachten kunnen adviezen doorgeven aan de Raad van bestuur vanuit de schoolraad. Meer info krijg je hierover op het secretariaat.

Contactgegevens:
Raad van Bestuur Scholengroep  11
Rerum Novarumlaan 1,
3010 Kessel‐Lo
info@scholengroep11.net
Tel: 016/31 45 70

Schoolraad GO!
Afgevaardigde ouders, leerkrachten en de coördinator van de Appeltuin zetelen samen in de schoolraad. De schoolraad is een adviesorgaan. De afgevaardigden formuleren advies op besluiten voor de Raad van Bestuur van scholengroep 11.