NIEUWE OUDERS

Infoavond en opendeurdag

U wil meer weten over de school en de freinetpedagogie?

Op woensdag 23 februari 2022 organiseerden we een eerste (digitale) kijkdag. Op donderdag 17 maart 2022 van  14u tot 15u en van 16u tot 17u is er een kijkdag op school. Je kan dan langskomen om een kijkje te nemen en vragen te stellen.  Je kan je hiervoor inschrijven via de site van meldjeaanleuven.

Op maandag 14 maart 2022 van 20u tot 22u organiseren we onze jaarlijkse infoavond in De Appeltuin. Ouders die interesse hebben om hun kind in te schrijven zijn dan welkom op onze school. We geven je wat meer uitleg over de werking, de freinetpedagogie en hoe we concreet werken in de klassen. Niet te missen dus.  Deze avond gaat live door in de Appeltuin.  Graag vooraf inschrijven via coordinatie@appeltuin.be.

Elk jaar in mei kan u tijdens het schoolfeest een kijkje komen nemen in de school en de sfeer opsnuiven. De volgende opendeurdag vindt plaats op zaterdag 7 mei 2022. Bij de start om 14.00u zingen de kinderen van de school het feest in gang. Daarna zijn er spelletjes, open klassen, versnaperingen, een free podium.

Inschrijven

De stad Leuven werkt met een centraal, elektronisch aanmeldingssysteem voor alle kleuter- en lagere scholen. Aanmelden kan via https://meldjeaan.leuven.be.
U kan ons via mail bereiken via wginschrijvingen@appeltuin.be

Een algemene informatiebrochure kan je hier downloaden.


Aanmeldings- en inschrijvingsdata voor schooljaar 2022-2023

Periode 1:
Broers/zussen en kinderen van personeel:

Aanmelden: van dinsdag 11 januari (9u) tot en met dinsdag 1 februari 2022 (17u)                                                  E-mail toewijzing: op dinsdag 22 februari 2022

Inschrijven: van donderdag 24 februari (9u) tot en met donderdag 31 maart 2021 (17u).

Periode 2:
Reguliere periode

Aanmelden: van dinsdag 1 maart (9u) tot en met dinsdag 29 maart 2022 (17u)
E-mail toewijzing: 26 April 2022
Inchrijven: van donderdag 28 april (9u) tot en met dinsdag 24 mei 2022 (17u).

Periode 3:
Alle kinderen  die nog geen plaats vonden in een school kunnen zich inschrijven vanaf donderdag 2 juni 2021 (9u).  

Instapdata

Kinderen geboren tem

1 maart 2020

7 mei 2020

9 juli 2020

1 augustus 2020

27 augustus 2020

17 oktober 2020

22 november 2020

Is uw kind later geboren?
Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2023-2024!

stappen ten vroegste in na

de zomervakantie

de herfstvakantie

de kerstvakantie

de teldag

de krokusvakantie

de paasvakantie

Hemelvaart

Dus vanaf:

donderdag 1 september 2022

maandag 7 november 2022

maandag 9 januari 2023

woensdag 1 februari 2023

maandag 27 februari 2023

maandag 17 april 2023

maandag 22 mei 2023

Open plaatsen

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er (na het inschrijven van broers en zussen) vrije plaatsen voor:

-geboortejaar 2020: 10 vrije plaatsen (6 indicator, 4 niet-indicator)

-geboortejaar 2018 (2de kleuterklas):  1 vrije plaats 

-geboortejaar 2017 (3de kleuterklas): 1 vrije plaats

-1ste leerjaar: 4 vrije plaatsen

-4de leerjaar: 1 vrije plaats

-5de leerjaar: 2 vrije plaatsen

Ouders in onze school

We proberen in onze freinetschool zoveel mogelijk samen met de ouders school te maken! Naast heel wat praktische ondersteuning, maken ouders ook deel uit van het schoolbestuur.

Concreet kan je de klas ondersteunen als leesouder, voor vervoer bij externe activiteiten, door het begeleiden van een kleuter- of schoolatelier waarbij je een creatieve workshop geeft aan een klein groepje kinderen, door bewaking te doen bij het schoolpoortje zodat de kinderen veilig naar huis kunnen, door je bijdrage te leveren in een werkgroep, in de moestuin enz.
Veel is mogelijk!