FREINET IN ONZE SCHOOL

Info

In de Appeltuin wordt de klas een LEEF- EN WERKPLAATS.

Het onderwijs begint er bij  DE LEEFWERELD EN DE EIGEN ERVARINGEN van de kinderen. Hun eigen leefwereld  is immers  vol uitdagingen en nodigt uit om te onderzoeken en te experimenteren en vormt zo de basis voor echt, gemotiveerd leren.

Door middel van taal, schilderen, tekenen,  beeldhouwen, toneel, muziek, dans, … geven de kinderen uiting aan hun gedachten en gevoelens  een eigen persoonlijke wijze. Voortdurend tasten ze de grens van hun mogelijkheden af.  Ze  leren zien wat KWALITEIT heeft in hun eigen werk en in dat van anderen.

 

Bij de organisatie van het werk, het maken van afspraken, het oplossen van problemen en conflicten is iedereen betrokken. Ieder heeft zijn eigen inbreng bij wat er gedaan wordt en hoe. Leren is  EEN SOCIAAL GEBEUREN.

Deze aanpak brengt ook een vanzelfsprekende betrokkenheid met zich mee bij wat er in de wereld gebeurt. De kinderen ontdekken hoe veelzijdig en fascinerend de wereld buiten hun klasje is maar ze zien ook wat er mis gaat. Tegelijk ervaren  ze de mogelijkheid tot VERANDERING en het belang van hun eigen creatieve inbreng daarbij.

Om dit alles mogelijk te  maken, worden er WERKMIDDELEN EN TECHNIEKEN gebruikt als projectwerk, vrije tekst, klasraad, atelier, vrij werk, praatronde, drukkerij, individualiserend materiaal, correspondentie, werkplanning, …

De Franse dorpsonderwijzer CELESTIN  FREINET ( 1896-1966) was de bezieler van een fundamentele onderwijsvernieuwing vanuit de basis. Samen met andere leerkrachten stelde hij werkvormen op punt die een volledig nieuwe klaspraktijk mogelijk maakten.

Zo ontstond een internationale coöperatieve beweging van onderwijs mensen die voortdurend informatie en ervaringen uitwisselen. Daardoor blijft de Freinet-pedagogie steeds levend en actueel. Het is in deze beweging dat de Appeltuin zich situeert.

In 2017 bestond de Appeltuin 40 jaar. Gerund door ouders, leerkrachten en kinderen is de school het overtuigende bewijs dat het echt wel anders kan!

Een klik op de button brengt je bij de vroegere schoolkrant ‘Het Appelblad’ nav 20 jaar Appeltuin.

Freinet, Elise, de beweging en de freinetpedagogie