WEGWIJS IN ONZE SCHOOL

SCHOOLUREN

WEEKSCHEMA
DAGEN BEGIN EINDE OPVANG
Maandag
8 u 45
15 u 40
16 u 00 - 18 u 30
Dinsdag
8 u 45
15 u 40
16 u 00 - 18 u 30
Woensdag
8 u 45
12 u 00
12 u 00 - 18 u 30
Donderdag
8 u 45
15 u 40
16 u 00 - 18 u 30
Vrijdag
8 u 45
15 u 40
16 u 00 - 18 u 30

Kinderkuren & opvang

Inhoudelijk & praktisch

De opvang van onze school wordt volledig georganiseerd door KinderKuren, een project van stad Leuven. Kinderkuren staat voor kwaliteitsvolle opvang in de school. De kinderen staan centraal en we stappen mee in hun belevingswereld. In een veilige omgeving kan je kind genieten van zijn vrije tijd, met vriendjes zelf een spel verzinnen of kiezen voor één van de activiteiten. 

Onze begeleiders bieden zelf activiteiten aan (groepspelen, knutselen,….) maar we gaan ook aan de slag met externe organisaties voor allerlei andere activiteiten zoals o.a. sport, muziek, technologie, circus en nog veel meer!

Opvang is er elke schooldag voor de school van 07 u 00 tot 8 u 30 en na school van 16u00 (op woensdag vanaf 12 u 30) tot 18 u 30, ook  , op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen.
Alle info vind je in onderstaand document.

Zorgbeleid

De Appeltuin wil een school zijn die aandacht heeft voor elk kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, ook wat betreft het leren. En soms gaat dat, ondanks extra aandacht en ondersteuning van de klasleerkracht, niet vanzelf. Dan willen de zorgcoördinator en zorgleerkrachten er zijn om voor het kind, de klasleerkracht en de ouders een leeromgeving te creëren op maat van het kind. 

We overleggen met de klasleerkrachten en ouders en zoeken samen naar een gepaste begeleiding voor het kind. We maken samen een zorgplan op. We werken dan klas- en leerkrachtondersteunend, in kleine niveaugroepjes of individueel naargelang de behoefte.

Soms is dit niet voldoende en vragen we hulp aan buitenschoolse instanties (o.a. het CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding) om testen af te nemen, te helpen een diagnose te stellen en de juiste opvolging te kiezen of om door te verwijzen naar buitenschoolse hulp (logopedie) Een goed overleg en samenwerking tussen leerkrachten, zorgteam, ouders en buitenschoolse hulp is hier belangrijk!

Wie wil weten hoe het zorgbeleid in de Appeltuin is uitgewerkt, kan hier meer over lezen in onderstaande document.

Info Brochures

Meer informatie over onderstaande specifieke onderwerpen vind je in onze brochures.

De Appeltuin Algemeen
1atalg
Schoolreglement
2sr

De Appeltuin in een notendop

not
Pestbeleid
4pest

Schoolreglement
Addendum

Klasouders

Funtieomschrijving

De klasouder is een contactpersoon zowel voor de leerkracht als voor de ouders. De klasouder wordt dus gekozen in overleg met leerkracht en met ouders van de deelgroep. De klasouder worden ondersteund door de werkgroep pedagogie. De klasouder heeft een ondersteunende functie en treedt op als contactpersoon en zorgt mee voor een goede communicatie binnen de Appeltuin. De namen van de klasouders vind je terug bij de klassen.

Wie-Is-Wie

an

An

coördinator
coordinatie@appeltuin.be

fanny

Fanni

administratief medewerker
administratie@appeltuin.be

vera

Vera

administratief medewerker
administratie@appeltuin.be

Wout

administratief medewerker
administratie@appeltuin.be

Vicky

administratief medewerker
administratie@appeltuin.be

mariekeroels

Marieke Roels

inge

Inge Puttemans

Onze school werkt samen met het Centrum voor leerlingenbegeleiding van het GO. De verantwoordelijke voor onze school is Renate Kums.
renate.kums@clbleuventienen.be
0477/ 63 49 75

Lennert Thijs

Inge Puttemans

De Appeltuin heeft ervoor gekozen om samen te werken met Mo-Clean, een maatwerkbedrijf dat jobs creëert voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mo-clean zorgt voor de dagelijkse poets van de toiletten en neemt ook één keer per week de klassen onder handen. Daarnaast neemt ook Erwin enkele poetstaken op.

erwin@appeltuin.be