Zorgbeleid in de Appeltuin

De Appeltuin wil een school zijn die aandacht heeft voor elk kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, ook wat betreft het leren. En soms gaat dat, ondanks extra aandacht en ondersteuning van de klasleerkracht, niet vanzelf. Dan wil de zorgcoördinator en zorgleerkracht er zijn om voor het kind, de klasleerkracht en de ouders een leeromgeving te creëren op maat van het kind. We overleggen met de klasleerkrachten en ouders en zoeken samen naar een gepaste begeleiding voor het kind. We maken samen een zorgplan op. We werken dan klas- en leerkrachtondersteunend, in kleine niveaugroepjes of individueel naargelang de behoefte.

Soms is dit niet voldoende en vragen we hulp aan buitenschoolse instanties (o.a. het CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding) om testen af te nemen, te helpen een diagnose te stellen en de juiste opvolging te kiezen of om door te verwijzen naar buitenschoolse hulp (logopedie) Een goed overleg en samenwerking tussen leerkrachten, zorgteam, ouders en buitenschoolse hulp is hier belangrijk!

Wie wil weten hoe het zorgbeleid in de Appeltuin is uitgewerkt, kan hier meer over lezen in onderstaande document: