Milieu

Binnen het Freinetonderwijs willen we de kinderen de mogelijkheid bieden om het milieu en de hun omliggende natuur te ontdekken, te leren kennen, te leren waarderen en er zorg voor te leren dragen .

We vinden het belangrijk dat dit niet enkel tijdens natuuruitstappen gebeurt maar door dagdagelijks confrontatie. Kinderen moeten zelf hun werk en spel kunnen organiseren in een ongedwongen kader en in een omgeving die prikkels biedt.

Kinderen willen voelen, ruiken, experimenteren, spelen met wat ze in hun omgeving tegenkomen. We willen hen daarom - zelfs als stadsschool - een kader bieden waar ze geconfronteerd worden met planten, diertjes, verschillende materialen, buitenlucht, water.

We willen hen een kader bieden waarbinnen ervaringen gedeeld kunnen worden en waar de natuurlijke behoefte voor bescherming en verzorging van een plantje , van een diertje , van een stukje speelruimte of van een zuivere leefomgeving mogelijk is en waar kinderen verantwoordelijkheid voor het milieu leren opnemen.