De Freinetpedagogie

Het onderwijs begint bij de leefwereld en de eigen ervaringen van de kinderen. Hun eigen leefwereld is immers vol uitdagingen, nodigt uit om te onderzoeken en te experimenteren en vormt zo de basis voor gemotiveerd leren.
Deze aanpak zorgt voor een vanzelfsprekende betrokkenheid bij wat er in de wereld gebeurt.
In de documenten hieronder wordt beschreven hoe deze principes van de Freinetpedagogie concreet gerealiseerd worden in De Appeltuin. Zowel bij het kind als bij de ouder kijken we naar de relatie tot de klas en naar de relatie tot de school in het algemeen.

 

 

Het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind aangenomen in New York op 20 november 1989.
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor optimale ontwikkeling van elk individueel kind.
Het pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
De scholen van het Gemeenschapsonderwijs zijn democratisch. Daarom willen wij in onze school een proces op gang brengen, waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.