Appeltuin - Milieu

1.afbraakwerken december 2005
2.opbouw februari 2006
3.opbouw april 2006
4.aanleg waterpartij april 2008
5.onderhoud november 2009
6.Vernieuwing grote speelplaats maart 2011